MU KINGDOM ORIGIN Mobile

Hướng dẫn cộng điểm MG Phép

Tăng điểm cho eMG – enegry Magic Gladiator – MG phép Skill chủ đạo là Gigantic Storm (Bão điện) – dùng trong cả train level và PK. Hoặc trong các...

Hướng dẫn build điểm Dark Lord

  Với các bạn chơi server season thấp như 6.9 trở về trước thì cách cộng điểm bảng C là rất quan trọng. Mỗi điểm đều phải được cân nhắc...

Nhân Vật Rune Wizard MU Online Season 14 – Thông Tin Cơ Bản

Nhân vật thứ 9 xuất hiện tại lực địa MU. Xuất hiện ở làng Noria.   Các thông tin cơ bản Point x cấp Sức mạnh Nhanh nhẹn Sức sống...

Hướng dẫn cộng điểm MG Phép

Tăng điểm cho eMG – enegry Magic Gladiator – MG phép Skill chủ đạo là Gigantic Storm (Bão điện) – dùng trong cả train level và PK. Hoặc trong các...

Hướng dẫn cộng điểm DW

Phù thuỷ – Dark Wizard – một trong những nhân vật “trụ cột” trong lục địa MU. Xuất hiện trong những season đầu tiên và mãi đến bây giờ. DW...

Hướng Dẫn Hệ Thống Socket Trong MU Online Season 14

Socket là một trong những hệ thống đặc biệt trong MU Online. Nó cho phép người chơi thoát ra ngoài những quy luật và giới hạn mà trước đây các...

Hướng dẫn build điểm Dark Lord

  Với các bạn chơi server season thấp như 6.9 trở về trước thì cách cộng điểm bảng C là rất quan trọng. Mỗi điểm đều phải được cân nhắc...

OFFICAL COPYRIGHT

FROM KOREA WEBZEN

Real-Time Mobile MMORPG

100% MMORPG, 100% Real Time!
Battle your way through thousands

Ultimate Power

Your powers are endless!
Become stronger through endless levels